Artifact Details

Title

LISP-Maailma 1 (Johdatus kieleen ja ohjelmointiin) [LISP-World 1 (Introduction to language and programming)]

Catalog Number

102719799

Type

Text

Date

1985

Author

Hyvonen, Eero; Seppanen, Jouko

Publisher

Kirjayhtymä

Description

Pagination varies

Category

Book

Collection Title

Herbert Stoyan collection on LISP programming

Series Title

Books

Credit

Gift of Herbert Stoyan

Lot Number

X5687.2010